Ölklubben Kaggen

Om Kaggen

Ölklubben Kaggen är en ideell förening som bildades 1985 . Klubben har sin hemvist i Helsingborg och de flesta ölsammankomsterna äger rum på Jakob Hansens hus i centrala staden.

De flesta medlemmarna kommer från Helsingborg med omnejd och består av endast herrar som är intresserade av ölets kultur och smak och som tycker om god öl.

Medlem blir man genom att först bli rekommenderad av någon som redan är medlem. Sedan bör man vara med på ett par provningar som gäst för att se om intresset finns. Medlemskapet börjar normalt gälla efter nästkommande årsmöte eller någon av provningarna under året. Medlemsantalet är för närvarande ca. 20 st.

Klubben har en styrelse bestående av fyra ledamöter och har seriösa stadgar som bildar underlag för arrangerande av våra ölträffar. Vi provsmakar fem sorters olika öl vid varje tillfälle och svarar på ölfrågor i samband med provningen. Provningen avslutas alltid med en lätt måltid och god öl därtill.

Vid årets slut sammanräknas samtliga resultat vartefter vi utser en vinnare som får sitt pris vid nästkommande årsmöte.

Förutom våra ordinarie ölträffar gör vi studiebesök och studieresor såväl i Sverige som i övriga Europa. 

Provningar

Foto

Verksamhetsberättelse

Medlem

Till värdar